W ramach przedmiotu studenci realizują w tym roku działania w ramach Projektu Piaseczno, łączonego merytorycznie z zajęciami prowadzonymi przez p. mgr J Botwinę.

Seminarium dyplomowe poświęcone jest na omawianie kwestii związanych z realizacją prac dyplomowych, zarówno formalnych jak i nieformalnych. Zaliczenie następuje na podstawie pracy na zajęciach oraz realizacji obowiązkowych zadań pomocniczych - harmonogramu realizacji pracy oraz konspektu pracy dyplomowej.

1.  Zajęcia prowadzone są w trybie konsultacji indywidualnych.

2. W ramach zajęć można pracować nad zagadnieniami związanymi z obiektami architektury krajobrazu, zielenią wewnątrz budynków, na budynkach, wokół budynków, zagadnieniami ekologicznymi. Preferowane są zagadnienia związane z realizowanym tematem pracy  magisterskiej, pod warunkiem, że jednym z efektów końcowych będzie dobór gatunków roślin do fragmentów, wariantów, rozwiązań modułowych lub całości terenu opracowania.

3. Tok i zakres prac jest ustalany indywidualnie w zależności od tematyki pracy magisterskiej,  potrzeb i zainteresowań studentów.

4. Z uwagi na wymóg prowadzenia prac zdalnie, będę dostępny dla studentów między zajęciami  via mail lub w czasie przewidzianym na zajęcia w soboty  poprzez ustalone wcześniej komunikatory, w tym umieszczone w tym kursie,  dla zainteresowanych studentów. 

5. Zaliczenie odbędzie się na podstawie oceny pracy studenta  nad rozwiązaniami w trakcie semestru oraz na podstawie dostarczonego opracowania projektowego w wersji elektronicznej w postaci kilku-kilkunastu plansz A3 w formacie PDF, zawierającego prezentację analizowanego zagadnienia, toku i efektów prac, w tym przynajmniej jednego doboru gatunkowego roślin.

Pozdrawiam serdecznie

Piotr Mędrzycki


Zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe z Dendrologii,

W czasie zajęć pracujemy nad rozpoznawaniem możliwie dużej liczby gatunków roślin drzewiastych stosowanych w obiektach architektury krajobrazu w Polsce dzisiaj i w przeszłości.  Pomocą do tego jest specjalny arkusz LiberPlatarum.

W czasie zawieszenia kontaktowych zajęć dydaktycznych umożliwia on również do samodzielną naukę. Znajdują się w nim:

- instrukcje dla studentów

- wykaz gatunków wraz z linkami do materiałów dydaktycznych

- arkusze do rysowania na podstawie którego będą zaliczane znajomości roślin,