Zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe z Dendrologii,

W czasie zajęć pracujemy nad rozpoznawaniem możliwie dużej liczby gatunków roślin drzewiastych stosowanych w obiektach architektury krajobrazu w Polsce dzisiaj i w przeszłości.  Pomocą do tego jest specjalny arkusz LiberPlatarum.

W czasie zawieszenia kontaktowych zajęć dydaktycznych umożliwia on również do samodzielną naukę. Znajdują się w nim:

- instrukcje dla studentów

- wykaz gatunków wraz z linkami do materiałów dydaktycznych

- arkusze do rysowania na podstawie którego będą zaliczane znajomości roślin,