Seminarium dyplomowe poświęcone jest na omawianie kwestii związanych z realizacją prac dyplomowych, zarówno formalnych jak i nieformalnych. Zaliczenie następuje na podstawie pracy na zajęciach oraz realizacji obowiązkowych zadań pomocniczych - harmonogramu realizacji pracy oraz konspektu pracy dyplomowej.