LEVEL 3
Materiały dla studentów do samodzielnej nauki.

Źródła:

Speak Out Pearson Longman
Instant-ideas.com
Youtube.com
BBC NEWS
CNN NEWS